Notářské služby

Rodina, majetek a ochrana práv

Převody majetku a úschovy

Ochrana věřitele 

Úprava spoluvlastnictví

Manželské majetkové právo 

Statut svěřenského fondu 

Vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích 

Vzdání se plnění ze svěřenského fondu 

Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti

Právnické osoby a podnikání

Zakládání společností, družstev a jejich změny

Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem

 Založení nadace a nadačního fondu 

Změna stanov společenství vlastníků jednotek 

Založení společenství vlastníků jednotek

Ověřování a výpisy z rejstříků

Vyhledávání v rejstřících a kontaktní místo Czech POINT

Zajištění důkazu 

Osvědčení o předložení listiny 

Ověření shody opisu nebo kopie s listinou - vidimace 

Ověření pravosti podpisu - legalizace

Dědické právo

Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení

Pozůstalostní řízení

Rozvrhy řízení o pozůstalosti


(c) 2022 Notářská kancelář, JUDr. Lubomír Mika, Dvořákova 646/10, Brno, 602 00, +420 542 213 109
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!