Zakládání společností, družstev a jejich změny

  • Založení obchodní korporace
  • Přizpůsobení a podřízení společnosti nové právní úpravě 
  • Přeměny obchodních korporací 
  • Dohoda společníků a akcionářů 
  • Valná hromada 
  • Rozhodnutí jediného společníka a akcionáře