Závěti, dědické smlouvy a jiná pořízení

  • Zřeknutí se dědického práva 
  • Určení správce pozůstalosti
  • Dovětek
  • Závěť 
  • Dědická smlouva