Pozůstalostní řízení

  • Sestavení inventáře na žádost svěřenského nástupce 
  • Smlouva o zcizení dědictví 
  • Projednání pozůstalosti