Ochrana věřitele

  • Protestace směnek 
  • Zástavní smlouva 
  • Oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání
  • Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti