Úprava spoluvlastnictví

  • Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví 
  • Dohoda o odlišném režimu správy společné nemovité věci 
  • Odklad vypořádání spoluvlastnictví 
  • Dohoda o oddělení ze spoluvlastnictví