Družstva

Založení družstva, případná změna jeho stanov nebo jeho zrušení musí být osvědčeno notářským zápisem. Notář spolupůsobí při tvorbě stanov družstva a v notářském zápisu osvědčuje hlavní skutečnosti z průběhu schůze družstva.

Notář ze zákona také osvědčuje průběh první schůze shromáždění společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek. V průběhu schůze se volí orgány společenství a schvalují se stanovy.

Odměna notáře na založení družstva (notářský tarif)

(c) 2019 Notářská kancelář, JUDr. Lubomír Mika | Mapa stránek